Som lejer er du sikkert bekendt med aflæsning af dit energiforbrug. Aflæsningen er vigtig, da den ligger til grund for en korrekt afregning af dit forbrug af el, vand og varme. Aflæsningen kan både foretages manuelt eller ved fjernaflæsning. Sidstnævnte metode er fra 2027 faktisk et lovkrav fra EU’s side. Der er mange fordele ved fjernlæsning af energiforbrug. Du kan i denne artikel læse mere om, hvilke fordele fjernaflæsning vil have for dig som lejer.

I flere og flere udlejningsejendomme overgås der i disse år fra manuel aflæsning til fjernaflæsning af el, vand og varme. Det handler ikke kun om at opfylde krav fra EU, men lige så meget om at lette aflæsningen for lejerne. Fjernaflæsning er langt mindre bøvlet og tidrøvende end de manuelle aflæsninger. Samtidig giver fjernaflæsning et udførligt overblik over hvert lejemåls energiforbrug, så der er basis for ændrede energivaner til gavn for vores klode.

Du slipper for besværet og sparer tid

Måske har du som lejer været vant til selv at skulle aflæse dit forbrug af el, vand og varme. Den manuelle aflæsning kræver, at man afsætter tid til at indberette sit forbrug. Det kræver også, at man som lejer sætter sig ind i, præcis hvordan forbruget skal aflæses.

Når der overgås til fjernaflæsning af målere, slipper du heldigvis for al dette besvær. Du behøver ikke længere at bekymre dig om, hvordan der aflæses korrekt, og om du får det gjort til tiden. Aflæsningen sker helt automatisk, og du kan være sikker på, at tallene aflæses til tiden og helt korrekt.

Det kan også være, at du har været vant til, at der kommer en servicemedarbejder og aflæser dit forbrug. Ved fjernaflæsning slipper du for at skulle afse tid til dette besøg.

Du kan tilgå dit energiforbrug og regnskab online

En af de store fordele ved fjernaflæsning af dit energiforbrug er, at du kan tilgå det online. Du kan således løbende følge med i dit forbrug og dine udgifter til el, vand og varme. Det giver dig mulighed for både at være på forkant med kommende regninger og at kunne ændre på dit forbrug, så du kan spare penge. Det vil sikkert være tiltrængt i disse tider, hvor udgifterne til energi er tårnhøje.

Når du kan tilgå dit energiregnskab online, har du mulighed for at gøre det præcis, når det passer dig. Det betyder, at du kan gøre det hvor som helst og når som helst. Du kan også selv vælge, hvilken platform du vil benytte. Alt i alt betyder det en kæmpe frihed for dig.

Dit forbrugsregnskab er præcist og fair

Ved fjernaflæsning af forbrug i en udlejningsejendom indhentes der data fra alle lejemåls energimålere. Målerne leverer sikre aflæsninger, hvor dit præcise forbrug af el, vand og varme bliver oplyst. Det betyder, at aflæsningen er foretaget på baggrund af helt nøjagtige målinger. Aflæsningen ligger til grund for det forbrugsregnskab, som efterfølgende sendes til dig. Med en sikker og up to date aflæsning er du garanteret et fair regnskab. Du kan derfor med sindsro betale dine regninger.