Trænger dit hus til at blive isoleret? Det kan være, at din varmeregning er meget højere, end den burde være, fordi du fyrer for fuglene.

I den forbindelse er det en rigtig god idé at undersøge de forskellige muligheder for isolering og en evt. energioptimering.

I denne guide vil vi komme meget mere ind på, hvad både hulmursisolering og facadeisolering er, samt hvilke fordele og ulemper, der er ved de to metoder. Herefter er du forhåbentligt bedre udstyret til at vælge, om du ønsker at isolere dit hus på den ene eller den anden måde.

Hvad er hulmursisolering?

murermestervilla

En murermestervilla som denne er som regel god at hulmursisolere.

Når man snakker om en hulmur, drejer det sig om det hulrum, som er mellem for- og bagmur i visse murede huse. Dette er typisk noget man ser ved huse fra 1920’erne og frem efter.

I forbindelse med hulmursisolering, efterisolerer man dette mellemrum, som er mellem husets to ydervægge. En sådan isolering sker ved, at man indblæser et isoleringsmateriale i hulmuren. Indblæsningen sker af granulat af f.eks. mineraluld, papiruld eller flamingo.

Det kan som regel altid svare sig at isolere hulmuren, hvis det ikke allerede er gjort. Det betyder, at du opnår klare fordele, som bl.a. en markant lavere varmeregning.

Hvilke fordele er der ved hulmursisolering?

Hulmursisolering er let og effektivt. Indblæsningen af granulat sker ved, at man borer et par huller i ydervæggen, hvorefter en maskine indblæser isoleringsmaterialet i hulmuren. Det behøver ikke at tage længere tid end blot en eftermiddag, førend, at du har efterisoleret din bolig meget effektivt.

Herudover er denne form for isolering relativt billig. Prisen afhænger selvfølgelig af, hvilket isoleringsmateriale, som du vælger. Et estimat lyder dog på, at du vil kunne efterisolere familiens villa for ca. 10.000-30.000 kr.

Ved at isolere hulmuren opnår du dog en betydelig energioptimering og minimerer dit varmetab markant. Selve isoleringsudgiften vil derfor over blot få år kunne tjene sig ind. På den måde kan denne isoleringsform ses at blive en rigtig god investering for fremtiden.

Ved at efterisolere boligen på denne måde, opnår du ikke blot økonomiske fordele. Du opnår f.eks. også et bedre indeklima, der er mindre fugtigt samt mere lunt, nu hvor varmen ikke siver ud på samme måde længere. Samtidig minimerer du trækgener, som også bidrager til et dårligt indeklima.

Udover disse allerede nævnte fordele, så gør du samtidig noget godt for miljøet. Du sørger nemlig for, at andre gasser, såsom CO2 heller ikke kan sive ud gennem ydervæggene og medvirke til den globale opvarmning. Et sådant udslip sker f.eks. hver gang, at du sprayer deodorant under dine arme eller sprayer hårlak i din frisure.

Hvilke ulemper er der ved hulmursisolering?

Med fordele følger som regel også visse ulemper. Og der er også ulemper ved hulmursisolering. Disse er væsentlige også at gøre sig opmærksomme på, inden man vælger imellem eksempelvis hulmursisolering eller facadeisolering.

For det første er det vigtigt, at ydervæggen på ens bolig, er i god stand. Ellers risikeres nemlig, at denne bliver skadet, når hulmuren fyldes med isolering.

Der er samtidig foretaget undersøgelser, der viser, at denne isoleringstype ikke altid giver det ønskede resultat. Det kan f.eks. skyldes, at granulatet, som indsprøjtes, ikke udfylder hulmuren til fulde. Og idet varme har en tendens til at søge opad, vil den manglende isolering øverst i hulmuren gøre det muligt for varme at slippe ud gennem ydervæggen alligevel. Således siger det sig selv, at isoleringen ikke er så succesfuld, som man kunne håbe på.

Samtidig kan det være risikabelt at isolere ældre huse, hvor ydervæggen måske er lidt mere skrøbelig. Når markant mindre varme siver ud igennem væggen, betyder det også, at fugt i murstenene ikke bliver ”tørret” af varmen indefra. Dette kan have den uheldige konsekvens, at når vintervejret for alvor melder sig, så vil fugten i stenene fryse til is. Dette kan betyde, at stenene revner, og dermed bliver ydervæggen til dels ødelagt.

Der er dermed visse ulemper ved denne type af isolering. I den forbindelse er det en rigtig god idé at rådføre sig med en fagprofessionel, der kan fortælle dig, om det kan betale sig samt lade sig gøre uden for store risici, at hulmursisolere din bolig.

Hvad er facadeisolering?

Facadeisolering

Man taler om facadeisolering, som en isolering, der foretages udvendig. Isolering påsættes således husets facade, og giver derfor boligen en ny facade.

Denne type af isolering er enormt effektiv og er især en god idé, hvis du har et ældre hus med en tynd ydervæg. Det er samtidig en god måde, hvorpå fugt i facaden kan udbedres, så du slipper for skimmelsvamp o.l.

Hvilke fordele er der ved facadeisolering?

Der er rigtig mange fordele forbundet med at udføre en udvendig facadeisolering. Fordi faktisk kan denne være meget mere effektiv end en indvendig isolering.

Du sparer naturligvis på din varmeregning, ligesom det er tilfældet med hulmursisolering. Samtidig sikrer du dig et bedre indeklima, da mindre varme siver ud, og mindre kulde kommer indendørs. Igen sørger du også for, at dit CO2-udslip formindskes, hvilket er godt for miljøet.

Foruden disse fordele, har du samtidig en unik mulighed for at styrke din facade. Det kan være, at husets facade er gammel og er ved at være slidt at se på. Det kan også være, at der er fugt i facaden. Sådanne fugtige facader er oplagte steder for svampesporer at leve i, og du kan derfor risikere, at facaden bliver inficeret med skimmelsvamp.

Med en facadeisolering kan du som den absolutte hovedregel udbrede den allerede tilstedeværende fugt.

Herudover skal du ikke tænke på, at eksempelvis elektriske installationer skal flyttes, når isoleringen foretages udendørs. Og et lille ekstra frynsegode er desuden, at der ikke kommer støv og skidt ind i huset, som du skal gøre rent efterfølgende.

Hvilke ulemper er der ved facadeisolering?

Ligesom det var tilfældet med hulmursisolering, er der også visse ulemper ved facadeisolering. Dette handler dog ingenlunde om selve isoleringens effekt, men handler i høj grad om husets efterfølgende arkitektoniske udtryk.

Denne type af isolering kræver en ny facade. Det betyder også, at denne metode har store arkitektoniske ulemper, hvis dit hus har nogle rigtig fine detaljer udvendig. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis du har et bindingsværkshus. Sådanne fine detaljer vil nemlig til dels gå tabt med den udvendige isolering. I den forbindelse bør du i stedet vælge hulmursisolering eller en anden indvendig isolering.

Du kan måske også forestille dig, hvordan vinduer og døre vil komme til at sidde noget længere inde i facaden end tidligere, fordi der bliver lagt en ”nyt lag” facade ovenpå den gamle. Dette kan desværre være med til at stjæle noget dagslys, samt gøre husets udtryk mere ”tungt”.

Herudover er der den store ulempe ved denne type af isolering, at den er relativt dyr. Et estimat lyder på, at du skal af med ca. 1.300-2.300 kr. pr. kvadratmeter for, at en professionel opsætter den nye facade samt for isoleringsmaterialet og inkl. moms. Dette kan således lynhurtigt blive en dyr måde at isolere boligen på.

Hvad er de primære forskelle mellem hulmursisolering og facadeisolering?

Når du er i tvivl om, hvorvidt du skal vælge hulmursisolering eller facadeisolering, så kan det være rart at have stillet forskellene mellem de to metoder relativt enkelt og overskueligt op.

Hulmursisolering

 • Billigt: ca. 10.000-30.000 kr. inkl. moms
 • Hurtigt: kan foretages i løbet af en eftermiddag
 • Lavere varmeregning
 • Ingen arkitektoniske ulemper
 • Ingen udbedring af tilstedeværende fugt i facaden
 • Ikke altid så effektiv som ønsket
 • Mulighed for frostskader på ydermuren

Facadeisolering

 • Relativt dyrt: ca. 1.300-2.300 kr. pr. kvadratmeter inkl. moms
 • Knap så hurtig proces: typisk skal der opstilles et helt nyt træskelet, som skal udfyldes med isoleringsmåtter og herefter mures op
 • Lavere varmeregning – den mest effektive form for ydervægsisolering
 • Arkitektoniske ulemper i visse tilfælde. I andre tilfælde bliver en træt og slidt facade ”peppet up”
 • Udbedring af allerede tilstedeværende fugt i facaden
 • Altid effektiv
 • Ingen mulighed for frostskader

Der er altså visse forskelle mellem de to isoleringsmetoder.

Med facadeisolering får du en altid effektiv isolering, der vil formindske dit varmetab betydeligt. Det er dog en dyr isoleringsmetode, men du har mulighed for at tjene pengene ind over årene i kraft af energioptimeringen. Det er således en dyr, men dog god, investering.

Med hulmursisolering får du som regel en effektiv isolering, der ligeledes vil mindske dit varmetab meget. Det er en billig metode, og det kan ordnes på en eftermiddag. Nogle gange er isoleringen dog ikke ligeså effektiv som ønsket, mens fugt i facaden kan forårsage revner i ydervæggen.

Hvad skal jeg så vælge: Hulmurisolering eller facadeisolering?

En gennemgang af de to isoleringsmetoder har vist, at der både er fordele og ulemper ved begge metoder. Det er således en konkret afvejning af disse, der skal hjælpe dig til at bestemme, hvornår du skal foretage hulmursisolering eller facadeisolering.

Såfremt dit hus har visse fine detaljer på facaden, vil en hulmursisolering eller anden indvendig isolering være at foretrække.

Såfremt dit hus har en slidt facade, mens du ønsker den allermest effektive form for isolering, kan du med fordel vælge facadeisolering.

Det kan også være, at den økonomiske udgift skal være afgørende for, hvilken metode, du skal vælge. Den dyre og meget effektive facadeisolering eller det noget billigere alternativ, der som regel også er meget effektiv, i kraft af hulmursisoleringen.

Hvis du stadig er i tvivl om, hvad du skal vælge, så er det altid en god idé at rådføre sig med en fagprofessionel. Denne kan f.eks. fortælle dig, om din ydervæg er stærk nok til at isolere hulmuren, eller om dette vil være for risikabelt. Ligeledes kan den fagprofessionelle give dig et prisoverslag på de forskellige metoder, hvilket kan gøre det meget lettere for dig at vælge.