Har du købt en bolig, hvor du efterfølgende har opdaget, at der er fejl og mangler ved boligen? Det kan eksempelvis være, at der er opført et ulovligt badeværelse eller lavet ulovlige el-installationer. Læs her, hvad du skal gøre for at få økonomisk kompensation for boligens fejl og mangler.

Har du opdaget en mangel ved boligen?

Hvis du opdager en mangel ved din bolig, efter at du har overtaget den, så er det vigtigt, at du ikke forsøger at udbedre manglen. Du skal derfor lade manglen fuldstændig være – medmindre det vil medføre yderligere skader på boligen, hvis ikke du griber ind.

Når du opdager manglen, skal du kontakte en – gerne flere – håndværker, der kan sige noget om, hvor meget det vil koste at udbedre manglen. Denne information skal du videregive til din advokat, som vil håndtere sagen herfra.

Din advokat vil fremlægge sagen for sælgeren af boligen og i den forbindelse fremlægge tilbuddet fra håndværkeren. Sælgeren af boligen skal nu tage stilling til, om vedkommende vil acceptere advokatens forlig og dermed indlede udbedringen af manglen.

Vælger sælger ikke at acceptere advokatens forlig, vil din advokat indlede en bevissikring eller en retssag. Som oftest vil sælger indgå forlig, inden en retssag indledes. Så snart sagen er afsluttet, vil udbedringerne blive sat i gang, og manglerne vil derfor blive udbedret.

Hvad er en mangel?

En mangel ved en bolig er et forhold, som forringer den stand, som sælger har fremlagt for køber. Klassiske eksempler herpå er:

  • Ulovlige el- og VVS-installationer
  • Utilstrækkelig vådrumssikring på badeværelset
  • Ikke-godkendte tilbygninger på grunden

Såfremt sælgeren af boligen ikke gør køberen af boligen opmærksom på væsentlige forhold ved boligen, såsom manglende vådrumssikring på badeværelset, opfylder sælger ikke sin loyale oplysningspligt. Dette giver køberen af boligen mulighed for at indlede en mangelsag, hvorved sælger kan gøres ansvarlig for at udbedre fejl og mangler ved boligen.

Hvornår er sælger ikke ansvarlig for mangler?

Under visse omstændigheder kan sælger fraskrive sig ansvar for fejl og mangler. Dette er eksempelvis tilfældet, såfremt sælgeren af boligen har gjort brug af Huseftersynsordningen.

Dertil kan sælgeren af boligen indgå en særlig aftale med køberen af boligen, som vedrører ansvarsfraskrivelse. Det betyder, at hvis du, som køberen af boligen, har skrevet under på en aftale, der udtrykkeligt specificerer, hvilke fejl og mangler sælger ikke er ansvarlig for, kan du ikke holde sælger ansvarlig for disse fejl og mangler.

Du bør dog være opmærksom på, at en sådan aftale skal være yderst specifik og konkret, hvorfor sælger ikke kan fraskrive sig ansvar for generelle mangler. Netop hér går mange ejendomsmæglere galt i byen, da det ikke er ualmindeligt, at ejendomsmæglere skriver, at en bolig er ”købt som beset”.

Hvis du der opdager, at du, som køber, har skrevet under på en sådan aftale, hvor der står, at boligen er købt som beset, så skal du vide, at denne aftale ikke har retsvirkning. Du har derfor mulighed for at holde sælger ansvarlig for skavankerne, og derfor indlede en sag om at få sælger til at stå for udbedringen af de eventuelle fejl og mangler ved boligen.