Der sker ting og sager i byggebranchen i disse dage. Tidligere på året så aktivitetsniveauet ud til at falde set i forhold til andre brancher. Coronakrisen har naturligvis haft en negativ effekt på produktiviteten i mange brancher. Derfor er 2020 virkelig blevet et år, hvor hver enkelt virksomhed har skulle kigge sine arbejdsprocesser grundigt efter i sømmene – også byggebranchen. 

Mange steder i byggebranchen har der eksempelvis været brug for forandringer af processer for at kunne nedbringe leverancetider og minimere budgetoverskridelser. Det er blevet kastet lys på hvilket arbejde, der ikke bidrager med værdi til processerne, og det er ydermere blevet nødvendigt at kunne levere mere med færre ressourcer. 

Hvis du ikke kan lykkes med dette, risikerer du i sidste ende at blive udkonkurreret af markedet, heriblandt helt nye aktører som Amazon og IKEA. 

Hos www.sparvinduer.dk står der altid fagfolk klar til at vejlede og hjælpe dig, hvis du har brug for hjælp eller vejledning i et byggeprojekt, til renovering eller andet. Her er tre tendenser, som du kan holde øje med i 2020. 

Byggevirksomheder øger produktiviteten gennem digitalisering

En analyse af analysefirmaet Mckinsey & Company peger på, at produktiviteten vil stige med 20% fra 2020 til 2025 i de byggevirksomheder, der digitaliseres deres forretning. Samtidigt viser analysen, at hvis man fravælger digitaliseringen, så vil produktivitetsstigningen også udeblive. 

Begynd digitaliseringen med det samme 

Men hvad betyder digitalisering i byggebranchen så egentligt? Det omhandler blandt andet 4D-modeller (modeller som indregner tid), mobile løsninger på byggepladserne, 3D-print, IoT (Internet of Things) samt håndtering af modeldata (BIM). 

Det kan være uoverskueligt og svært at forholde sig til alt dette – medtænk så også lige robotter, droner og laserscannere, og så bliver det nok en smule overvældende. Dog skal man medregne, at alle disse nye teknologier selvfølgelig ikke skal indføres på samme tid. Men det kan være en god idé at komme i gang med digitaliseringsprocessen nu. 

Formålet med digitalisering

Det primære mål for digitalisering er ultimativt at gøre byggeprocessen mere transparent. Dette kræver software, som kan knytte alle elementer af processen sammen. Hvilket ofte er en mangelvare i mange byggevirksomheder. 

Derfor er et centralt ERP-system målrettet og designet til byggebranchen en helt afgørende forudsætning for, at din byggevirksomhed kan høste frugterne af digitaliseringen.  

Fabriksproduceret byggeri vil stige 

Der eksisterer allerede en stærk tendens til at anvende moduler, som blot skal samles eller monteres på selve byggepladsen. Ifølge McKinsey kan anvendelsen af fabriksproducerede moduler øge byggehastigheden med 50%, samtidigt nedbringes omkostningerne betydeligt – angiveligt med 20%. Denne byggemetode forventes derfor at stige med op til 50% frem mod 2023. 

Standardiserede modulløsninger

Den største udfordring med modulbyggeri er de allerede eksisterende forretningsmodeller, som understøtter en anden byggeform. en af grundene til, at det er hurtigere at bygge med moduler er, at man her kan udføre flere opgaver på samme tid. 

Standardiserede designløsninger vil sikre større gevinster. Derfor vil man skulle efterlade tanken om, at hvert byggeprojekt er unikt. På denne måde, gennem en høj grad af standardisering, vil der også være større mulighed for at anvende robotter og dermed forhøje produktiviteten. 

En ny type af konkurrent

Den sidste tendens er, at der er kommet en ny type af konkurrent, som potentielt set kan ændre markedet, som vi kender det. IKEA er blot ét eksempel på en ny type af konkurrent, som har bevæget sig ind på byggemarkedet. Og i USA har Amazon også sin entre med designvirksomheden Plant Prefab. 

Hvad byder fremtiden på?

McKinsey har adspurgt 300 seniorchefer i byggebranchen om, hvilke konkurrenter de forventer at skulle kæmpe imod. Dertil svarede 90%, at de tror, at deres fremtidige konkurrenter bliver helt nye typer af virksomheder. Heraf mener 46%, at det bliver teknologi- og softwarevirksomheder. 37% tror, at det bliver start-ups, og 23% mener, at de nye konkurrenter vil komme fra bl.a. Kine og udviklingslande. Kun 19% tror, at de allerede etablerede byggevirksomheder i fremtiden vil være de største konkurrenter. 

Disse svar peger generelt i én retning; at de etablerede byggevirksomheder bliver nødt til at modernisere deres forretning for at kunne følge med. To måder at gøre det på kan være at digitalisere eller at øge anvendelsen af moduler i byggeprojekterne.