Der er store besparelser at hente på varmeregningen, hvis du udskifter dit nuværende olie- eller gasfyr med en luft-til-vand varmepumpe. Faktisk kan du spare helt op til 75% af dine nuværende varmeudgifter fremadrettet, hvis du dropper de fossile varmekilder i hjemmet.

Sådan fungerer en luft-til-vand varmepumpe

Der findes grundlæggende 3 forskellige typer varmepumper: Luft-til-luft, luft-til-vand og jordvarmepumper. Den varmepumpe der typisk erstatter et olie- eller gasfyr i en bolig, er en luft-til-vand varmepumpe.

Denne type varmepumpe består af en udvendig og en indvendig del. Den udvendige del leder varmen fra den udendørs luft ind i selve varmepumpens system, hvor den møder et kølemiddel.

Kogepunktet på dette kølemiddel er så lavt, at selv kold luft kan få det til at koge. Det er derfor, at en varmepumpe også fungerer på selv de koldeste vinterdage.

Når kølemidlet koges, bliver det til damp, som i varmepumpens kompressor omdannes til varm gas. Denne varme gas føres derefter til en kondensator, som afgiver varmen fra gassen til boligens varme- og radiatoranlæg.

Det er således gassen skabt af kølemidlet, der opvarmer din bolig, i stedet for afbrændingen af olie eller naturgas.

Få energitilskud til din varmepumpe

Energistyrelsen tilbyder gennem Bygningspuljen tilskud til en række boligforbedringer, der kan gøre de danske hjem mere klimavenlige. Herunder også installationen af en varmepumpe.

I 2021 er der afsat 675 millioner kroner, som er fordelt på 2 puljer med hver sin ansøgningsrunde. Der gives tilsagn til tilskud efter først-til-mølle-princippet og det er derfor vigtigt, du er klar, når der åbnes op for ansøgninger. Du kan få besked om, hvornår når du kan ansøge ved at tilmelde dig her.

Du kan få op til 42.000 kroner i tilskud og for at få tilsagn skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Du skal selv eje din bolig.
  • Arbejdet skal udføres af en autoriseret installatør.
  • Du skal ansøge om tilskud INDEN du accepterer et tilbud om installation – der gives nemlig ikke tilskud til projekter, der allerede er igangsat.

3 gode grunde til at vælge en varmepumpe

Mere energieffektivt

For hver kWh der tilføres varmepumpen, producerer den varme svarende til 4 kWh. Med andre ord får du 4 gange så meget varme for pengene med en varmepumpe kontra med elvarme. Selvom elvarme er mere klimavenligt end både olie og gas, er en varmepumpe således endnu mere grøn, fordi forbruget af el kan sænkes betragteligt.

Mere komfortabelt

Et andet mere klimavenligt alternativ til olie- og gasfyr er træpillefyr. Træpiller er nemlig som udgangspunkt CO2-neturale, fordi de ikke udleder mere CO2 ved afbrænding, end de ville have gjort ved at formulde som dødt træ i skoven. Til gengæld får du mere komfort med en varmepumpe, fordi du slipper for opfyldning af træpiller og rengøring.

Mere klimavenligt

Olie og naturgas er fossile brændstoffer og belaster derfor i høj grad miljøet. Derfor står begge dele også overfor en udfasning indenfor en nær årrække. Du kommer derfor ikke udenom at skulle vælge en anden varmekilde – og den mest energieffektive af slagsen er en varmepumpe.